טלפונים חיוניים
צרו עמנו קשר בטלפון 03-6380000
שעות פעילות: ימים א’-ה
8:00-16:00
טלפונים נוספים במדנס

נסיעות לחו"ל
אישור רפואי לבעלי בעיה בריאותית
טופס תביעה בנושא מטען כולל הנחיות - הראל
טופס בקשה לקיצור או ביטול פוליסה - הראל
טופס תביעה בנושא בריאות כולל הנחיות - הראל
טופס בקשה להחזר פרמיה בגין ביטול / קיצור תקופת הביטוח - הפניקס
טופס תביעה בגין כבודה / שחזור מסמכים - הפניקס
טופס תביעה בגין הוצאות רפואיות / ביטול או קיצור נסיעה - הפניקס
תביעה בגין כבודה / שחזור מסמכים - הפניקס
הארכת פוליסה - הפניקס
טופס תביעה בגין כבודה / שחזור מסמכים - PassportCard
Loading...