טלפונים חיוניים
צרו עמנו קשר בטלפון 03-6380000
שעות פעילות: ימים א’-ה
8:00-16:00
טלפונים נוספים במדנס

טפסים שימושיים

טפסים שימושיים להורדה
רכב
הצעה לביטוח רכב (הפניקס)
הצעה לביטוח רכב פרטי (מגדל)
אישור בדיקת מיגון לרכב (שלמה)
אישור בדיקת מיגון לרכב פרטי ומסחרי (מגדל)
טופס הצעה לביטוח רכב (שלמה)
מיגון הרכב (הראל)
דרישות מיגון הרכב (הראל)
דירה
טופס הצעה לביטוח דירה (הפניקס)
טופס הצעה לביטוח דירה (הראל)
הצעה לביטוח דירה עד הגג (מגדל)
טופס תביעה לביטוח דירה
נסיעות לחו"ל
אישור רפואי לבעלי בעיה בריאותית
טופס תביעה בנושא מטען כולל הנחיות - הראל
טופס בקשה לקיצור או ביטול פוליסה - הראל
טופס תביעה בנושא בריאות כולל הנחיות - הראל
טופס בקשה להחזר פרמיה בגין ביטול / קיצור תקופת הביטוח - הפניקס
טופס תביעה בגין כבודה / שחזור מסמכים - הפניקס
טופס תביעה בגין הוצאות רפואיות / ביטול או קיצור נסיעה - הפניקס
תביעה בגין כבודה / שחזור מסמכים - הפניקס
הארכת פוליסה - הפניקס
טופס תביעה בגין כבודה / שחזור מסמכים - PassportCard
אחר
הצעה לביטוח אובדן רישיון לרופא
הצעה לביטוח אחריות מקצועית למשרד רואי חשבון
תצהיר קטינים - הראל
קופת חולים מאוחדת - מידע וטפסי סיעוד
אגרת מידע לבירור ויישוב תביעות סיעוד
כללים לבירור ויישוב תביעות
מידע וטפסי תביעה
לנוחיותכם מצ"ב טפסי בריאות לקולקטיבים להורדה
טפסים להראל
טופס תביעה להחזר הוצאות
בקשה לאישור ולתיאום ניתוח
טופס תביעה לתרופות
טפסים למנורה
טופס תביעה
טפסים - מגדל
טופס תביעה (חלק מבוטח)
טופס תביעה (למילוי על ידי הרופא)
טפסים לפניקס
טופס תביעה (מבוטח ומבטח) - קולקטיב חבר
טופס תביעה כללי - קולקטיב צוות
טפסים - איילון
טופס תביעה - קולקטיב אלעד מערכות
Loading...